Nhiệt độ CPU là bao nhiêu thì bình thường?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous post Tác dụng của 12 phím chức năng trên bàn phím
Next post Kinh nghiệm chọn trứng vịt lộn ngon và những món kiêng kị khi ăn chung hột vịt lộn